Treballa amb nosaltres - La nostra gent

Al Grup Bon Preu disposem d'un equip humà de més de 5.000 persones on el 98,5% tenen contracte indefinit. Donem especial importància als valors  que distingeixen les “persones Bon Preu”. Aquests són : l’honestedat i la confiança, la voluntat de servei, el desenvolupament professional, l’actitud positiva, la consciència d’equip i el pragmatisme i eficiència.

Vetllem per cohesionar al màxim la plantilla, tenint en compte que la dispersió dels diferents establiments, més de 170 a dia d'avui, pot dificultar el contacte entre les persones del mateix Grup.

La formació del personal, el suport en el seu desenvolupament professional i un tracte proper i obert, són les eines clau en les que el Grup es basa per aconseguir els excel.lents resultats que com a empresa estem assolint.

En la política de Recursos Humans apliquem els principis de la Llei d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones i en tots els processos de selecció es tenen en compte totes les candidatures sense discriminació d'edat ni sexe. També, col.laborem constantment amb institucions i serveis públics per aconseguir la inserció de col.lectius amb dificultats per accedir al món laboral. A dia d’avui tenim més d’un 2% de persones discapacitades en plantilla.